Produkti

  • Span

    Span

    I. Pārskats. Sorbitāna taukskābju esteris (Span) ir nejonu virsmaktīvā viela, kas attiecas uz taukskābju grupām kā hidrofobo daļu un sorbitāna grupām kā hidrofilo daļu. Polioksietilēna (20) sorbitāna taukskābju esteris (Tween) ir nejonu virsmaktīvā viela, kas attiecas uz taukskābju grupām kā hidrofobo daļu un sorbitāna polietilēnglikola ēteru grupām kā hidrofilo daļu. Ⅱ. Kvalitātes standarti (Polisorbāts-80 ievēros standartu CP2015, un citas sērijas ievēros standartu USP32) ...